Mikrofiber Tufted quakard Floor Mats

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Görnüşleri : Görkezilen nagşy, bir iňňeli tüýdük, köp reňkli (8 reňkde) erkin dizaýn, süýümden doly, güýçli suw siňdirişi, üç ölçegli gül nagşy, ýumşak we owadan edip biler
Ulanylyşy: Süýşmä garşy we suwuň siňdirilmegi üçin gapy, pol, hammam, aşhana, açyk, bar, awtoulag
Aýratynlyk: 1) Vanna otagy, ýatylýan otag, aşhana, diwan, oturgyç, awtoulag we ş.m.
2) Bu hili hammam düşegi jaýyňyzy has owadan eder.
3) Anti-skid we daşky gurşaw
4) Düşek materialyň arka tarapy bilen, süýşmezlik üçin ulanylýan SBR süýşmäge garşy mata.
Reňk Talabyňyz hökmünde
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
Faceerüsti material Mikrofiber poliester
Töleg möhleti T / T, L / C, paypal
Gaplamak jikme-jigi: 1 PCS / PP BAG we özleşdirilip bilner

Önümiň artykmaçlyklary

1. Gaty dizaýn, içerki bezegiň islendik stiline gabat gelýär.
2. yearylyň bütin dowamynda amatly.
3. Mikrofiber material sebäpli gaty ýumşak el degirmeni.
4. Dökülmez, gysylmaz.
5. Reňk berkligi: maşyn ýuwulýan we el ýuwulýan
6. Skörite garşy skidka goldawy: lateks
7. 3D-iň täsiri aýaklary has rahat we ýumşak duýýar.
8. Beýleki üpjün edijiler bilen deň spesifikasiýa esasynda arzan baha.
9. Dürli stil, gaty ýönekeý, nagyş, çap etmek mümkin.
10. Örän çalt nusga ýasamak.

Tehnologiki amal

Reňk barlagy: Mata reňkini barlamak üçin siz / biz tarapyndan berlen reňk kartasyna görä.
Boýalan ýüplük: Reňk nusgasyny tassyklandan soň, matany we boýagy sazlaň.
Kompozisiýa: Mata 、 doldurgyç we aşagy birleşdiriň.
Barlamak: Önümlerde ilkinji barlagy geçiriň, kwalifikasiýa edilmedik bölekleri belläň we saýlaň.
Maşyn tikinçiligi: Bölümi gerekli ululykda kesmek üçin kesiji maşyn ulanyň.
Gyrasy: Görkezilen material bilen düşegi gyrasy.
Hil barlagy: Taýýar ýassyklar üçin hil barlagyny we sapaklary arassalaň.

Gaplamak

1. Düşekleri nädip ýuwmalydygyny we saklamalydygyny düşündirmek üçin ýuwujy bellik, düşekleriň arka tarapynda tikilip bilner.
2. Reňkli sözbaşy kartoçkasy we çeňňekli her bir düşek, logotipiňiz we marka adyňyz çap edilip bilner.
3. Goňur goşa gasynlanan karton gaplanan.
4. Her karton üçin kwartany müşderi kesgitläp biler.

-D-3
PD-1
PD-2
PD-4
PD-5
PD-6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň